ข่าวประชาสัมพันธ์

20
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายวรุณ จำปาวัลย์ หัวหน้าภาควิชาฯ จัดประชุมนานาชาติ The Second English Scholars Beyond Borders (ESBB) International Conference 2015 ร่วมกับ Prof. Dr. Roger Nunn ประธานองค์กร ESBB ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์ของการประชุมคือเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่สร้างความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมในการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน

ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและปัจจุบันเป็นกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นองค์ปาฐกในหัวข้อ “English Scholarship Beyond Borders” นอกจากนี้ยังมีวิทยากรรับเชิญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้แก่ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ตุรกี อียิปต์ โอมาน แอฟริกาใต้ อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง ไต้หวัน เวียดนาม และไทย เข้าร่วมนำเสนอบทความในหัวข้อที่น่าสนใจและหลากหลาย และการประชุมนานาชาติ The English Scholars Beyond Borders (ESBB) International Conference นี้จะมีการจัดครั้งต่อไปในปีหน้า ที่ประเทศไต้หวัน
Actions: E-mail | Permalink |

Post Rating